Key English Marathi
already_exists already exists आधीपासून अस्तित्वात आहे
app_name FM Radio एफएम रेडिओ
btn_discard_recording Discard टाकून द्या
btn_save_recording Save जतन करा
edit_recording_name_hint Type file name here फाईल नाव येथे टाईप करा
favorites Favorites आवडी
fm_no_headset_text To start listening, plug in headphones (used as an antenna). ऐकणे प्रारंभ करण्‍यासाठी, हेडफोनमध्‍ये (अँटेना म्हणून वापरले) प्लग इन करा.
fm_over_record_list Saved recordings जतन केलेले रेकॉर्डिंग
fm_over_start_record Start recording रेकॉर्डिंग सुरू करा
fm_station_list_menu_refresh Refresh रीफ्रेश करा
fm_symbol FM एफएम
fm_turn_on Play or stop FM radio एफएम रेडिओ प्ले करा किंवा बंद करा
minutes_label M मि
more More अधिक
not_available Currently not available सध्‍या उपलब्ध नाही
optmenu_earphone Earphone ईअरफोन
optmenu_speaker Speaker स्पीकर
record_notification_message Recording in progress रेकॉर्डिंग प्रगतीपथावर आहे
record_title Recording रेकॉर्डिंग
recording_tips Recording… रेकॉर्ड करत आहे...