Key English Swahili
app_name FM Radio Redio ya FM
toast_station_searched Searched out available stations: Imetafuta stesheni zinazopatikana:
toast_cannot_search Cannot search out available station. Haiwezi kutafuta stesheni inayopatikana.
optmenu_speaker Speaker Spika
optmenu_earphone Earphone Kifaa cha sauti
save Save Hifadhi
toast_sdcard_missing Your SD card is missing! Kadi yako ya SD haipo!
toast_sdcard_insufficient_space Insufficient SD card space! Nafasi ya kadi ya SD haitoshi!
toast_recorder_internal_error An internal error occured in recorder! Hitilafu ya ndani imetokea kwenye kifaa cha kurekodi!
btn_save_recording Save Hifadhi
btn_discard_recording Discard Tupa
edit_recording_name_hint Type file name here Andika jina la faili hapa
already_exists already exists jina hilo tayari lipo
not_available Currently not available Haipatikani kwa sasa
talk_prev_station Previous station Stesheni iliyotangulia
talk_decrease Decrease frequency Punguza mawimbi
talk_increase Increase frequency Ongeza mawimbi
talk_next_station Next station Stesheni inayofuata
talk_add_favorite Add to favorite Ongeza kwenye vipendwa
talk_start_recording Start recording Anza kurekodi