Key English Swahili
timer_default 00 00
stop_record STOP RECORDING ACHA KUREKODI
edit_recording_name_hint Type file name here Andika jina la faili hapa
talk_start_recording Start recording Anza kurekodi
fm_over_start_record Start recording Anza kurekodi
rename Rename Badili jina
fm_turn_on Play or stop FM radio Cheza au usitishe redio ya FM
minutes_label M Dak
fm_symbol FM FM
not_available Currently not available Haipatikani kwa sasa
toast_cannot_search Cannot search out available station. Haiwezi kutafuta stesheni inayopatikana.
station_empty_text No stations found Hakuna stesheni zilizopatikana
save Save Hifadhi
btn_save_recording Save Hifadhi
toast_recorder_internal_error An internal error occured in recorder! Hitilafu ya ndani imetokea kwenye kifaa cha kurekodi!
fm_no_headset_text To start listening, plug in headphones (used as an antenna). Ili uanze kusikiliza, weka vifaa vya sauti (hutumika kama antena).
save_dialog_caption To listen to recordings, open the Play Music app. Ili usikilize rekodi, fungua programu ya Muziki wa Google Play.
toast_station_searched Searched out available stations: Imetafuta stesheni zinazopatikana:
record_notification_message Recording in progress Inaendelea kurekodi
station_searching_tips Getting stations Inaleta stesheni