Key English Uzbek
timer_default 00 00
talk_add_favorite Add to favorite Sevimlilarga qo‘shish
toast_recorder_internal_error An internal error occured in recorder! Yozib olishda ichki xatolik yuz berdi.
toast_cannot_search Cannot search out available station. Mavjud radiostansiyalarni qidirib bo‘lmadi.
not_available Currently not available Hozirda mavjud emas
talk_decrease Decrease frequency Chastotani kamaytirish
btn_discard_recording Discard Bekor qilish
optmenu_earphone Earphone Quloqchin
station_rename_hint Enter station name Radiokanal nomini kiriting
fm_symbol FM FM
app_name FM Radio FM Radio
favorites Favorites Sevimlilar
station_searching_tips Getting stations Radiostansiyalarni aniqlash
talk_increase Increase frequency Chastotani ko‘paytirish
toast_sdcard_insufficient_space Insufficient SD card space! SD kartada joy yetarli emas.
toast_listen LISTEN TINGLASH
minutes_label M D
more More Ko‘proq
talk_next_station Next station Keyingi radiokanal
station_empty_text No stations found Hech qanday radiokanal topilmadi