Key English Uzbek
toast_station_searched Searched out available stations: Aniqlangan radiostansiyalar:
toast_station_renamed The station has been renamed Radiokanal qayta nomlandi
toast_sdcard_missing Your SD card is missing! SD karta yo‘q.
toast_sdcard_insufficient_space Insufficient SD card space! SD kartada joy yetarli emas.
toast_recorder_internal_error An internal error occured in recorder! Yozib olishda ichki xatolik yuz berdi.
toast_record_saved Recording saved Yozuv saqlandi
toast_record_not_saved Recording not saved Yozuv saqlanmadi
toast_listen LISTEN TINGLASH
toast_cannot_search Cannot search out available station. Mavjud radiostansiyalarni qidirib bo‘lmadi.
timer_default 00 00
talk_start_recording Start recording Yozib olishni boshlash
talk_prev_station Previous station Avvalgi radiokanal
talk_next_station Next station Keyingi radiokanal
talk_increase Increase frequency Chastotani ko‘paytirish
talk_decrease Decrease frequency Chastotani kamaytirish
talk_add_favorite Add to favorite Sevimlilarga qo‘shish
stop_record STOP RECORDING YOZISHNI TO‘XTATISH
station_title Radio Stations Radiostansiyalar
station_searching_tips Getting stations Radiostansiyalarni aniqlash
station_rename_hint Enter station name Radiokanal nomini kiriting