Key English Uzbek
already_exists already exists allaqachon mavjud
toast_record_not_saved Recording not saved Yozuv saqlanmadi
toast_record_saved Recording saved Yozuv saqlandi
save_dialog_title Save recording? Yozuv saqlab olinsinmi?
talk_start_recording Start recording Yozib olishni boshlash
fm_over_start_record Start recording Yozib olishni boshlash
toast_recorder_internal_error An internal error occured in recorder! Yozib olishda ichki xatolik yuz berdi.
record_notification_message Recording in progress Yozib olish ketmoqda
record_title Recording Yozib olish
recording_tips Recording… Yozib olinmoqda…
fm_station_list_menu_refresh Refresh Yangilash
stop_record STOP RECORDING YOZISHNI TO‘XTATISH
toast_listen LISTEN TINGLASH
talk_add_favorite Add to favorite Sevimlilarga qo‘shish
remove_favorite Remove favorite Sevimlilardan olib tashlash
favorites Favorites Sevimlilar
save Save Saqlash
btn_save_recording Save Saqlash
save_dialog_caption To listen to recordings, open the Play Music app. Saqlab olingan yozuvlarni eshitish uchun “Play Musiqa” ilovasini oching.
fm_over_record_list Saved recordings Saqlab olingan yozuvlar