Key English Uzbek
already_exists already exists allaqachon mavjud
app_name FM Radio FM Radio
btn_discard_recording Discard Bekor qilish
btn_save_recording Save Saqlash
edit_recording_name_hint Type file name here Fayl nomini kiriting
favorites Favorites Sevimlilar
fm_no_headset_text To start listening, plug in headphones (used as an antenna). Radio tinglashni boshlash uchun quloqchinlarni suqing (antenna sifatida ishlatiladi).
fm_over_record_list Saved recordings Saqlab olingan yozuvlar
fm_over_start_record Start recording Yozib olishni boshlash
fm_station_list_menu_refresh Refresh Yangilash
fm_symbol FM FM
fm_turn_on Play or stop FM radio Radio tinglash yoki to‘xtatish
minutes_label M D
more More Ko‘proq
not_available Currently not available Hozirda mavjud emas
optmenu_earphone Earphone Quloqchin
optmenu_speaker Speaker Karnay
record_notification_message Recording in progress Yozib olish ketmoqda
record_title Recording Yozib olish
recording_tips Recording… Yozib olinmoqda…