Key English Asturian (ast_ES)
app_name Gallery Galería
loading_account Loading account… Cargando cuenta...
loading Loading… Loading…
fail_to_load_image Couldn't load the image Nun pue cargase la imaxe.
no_thumbnail No thumbnail Nun hai miniatures.
ok OK ACEUTAR
saving_image Saving picture… Guardando imaxe...
save_error Couldn't save cropped image. Fallu al guardar la imaxe recortada
set_image Set picture as Afitar como...
wallpaper Setting wallpaper… Afitando fondu de pantalla...
undo UNDO DESFACER
select_all Select all Marcalo too
close Close Zarrar
ffx_vintage Vintage Vintage
ffx_punch Punch Punch
ffx_washout Latte Latte
ffx_washout_color Litho Litho
make_albums_available_offline Making album available offline. Faciendo que l'álbum pueda vese ensin conexón
camera_connected Camera connected. Cámara coneutada
camera_disconnected Camera disconnected. Cámara desconeutada