Key English Azerbaijani
app_name Gallery Qalereya
loading_image Loading image… Şəkil yüklənir ...
loading Loading… Yüklənir…
ok OK OK
saving_image Saving picture… Şəkil yadda saxlanılır ...
save_error Couldn't save cropped image. Kəsilmiş şəkil yadda saxlana bilmədi.
set_image Set picture as Şəkli bu kimi istifadə edin:
wallpaper Setting wallpaper… Divar kağızı ayarları...
delete Delete Silin
cancel Cancel Ləğv et
share Share Paylaşın
undo UNDO Geri qaytarmaq
close Close Bağla
number_of_items_selected %1$d selected %1$d seçildi
caching_label Caching… Keş olunur ...
video_err Can't play video. Video oxumur
no_connectivity Some locations couldn't be identified due to network problems. Şəbəkə problemlərinə görə bəzi məkanlar təyin edilə bilmədi
appwidget_empty_text No photos. Foto yoxdur
crop_saved Cropped image saved to <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="folder_name">%s</xliff:g>. Kəsilmiş şəkil <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="FOLDER_NAME">%s</xliff:g> qovluğunda yadda saxlanıldı.
done Done Tamam