Key English Nepali
app_name Gallery ग्यालेरी
loading_video Loading video… वीडियो लोड हुँदै ...
loading_image Loading image… तस्बिर लोड हुँदैछ...
loading_account Loading account… खाता लोड हुँदै ...
loading Loading… लोड हुँदै...
saving_image Saving picture… तस्बिर बचत गरिँदै...
filtershow_saving_image Saving picture to <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="album_name">%1$s</xliff:g> … <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="ALBUM_NAME">%1$s</xliff:g> मा तस्बिर बचत गर्दै ...
save_error Couldn't save cropped image. क्रप गरिएको तस्बिर बचत गर्न सकेन ।
wallpaper Setting wallpaper… वालपेपर जडान गरिँदै...
delete Delete मेट्नुहोस्
undo UNDO रद्द गर्नुहोस्
caching_label Caching… क्यासिङ ...
video_mute_err Can't mute video. भिडियोको आवाज बन्द गर्न सकेन
crop_saved Cropped image saved to <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="folder_name">%s</xliff:g>. काटिएको तस्बिरहरुलाई <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="FOLDER_NAME">%s</xliff:g>मा बचत गरिएको छ।
duration Duration अवधि:
file_size File size फाइल आकार:
aperture Aperture प्वाल:
focal_length Focal Length फोकल लम्बाइ:
make_albums_available_offline Making album available offline. एल्बम बनाउनलाई अफलाइन उपलब्ध छ।
please_wait Please wait कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोस् ...