Key English Azerbaijani
loading Loading… Yüklənir…
cancel Cancel İmtina
settings Settings Tənzimləmələr
next Next Növbəti
on On Açıq
off Off Bağlı
privacy_guard_notification_title Show notification Bildirişi göstər
pulse_speed_title Pulse length and speed Yanıb sönmə uzunluğu və sürəti
pulse_length_always_on Always on Hər zaman açıq
battery_light_low_color_title Battery low Zəif batereya
battery_light_medium_color_title Charging Enerji yığır
notification_light_no_apps_summary To add per app control, activate '%1$s' and press '+' on the menu bar Tətbiqetmə nəzarətini əlavə etmək üçün, '%1$s' aktivləşdirmə və menyu sətrində '+' basın
live_display_summary Optimize your screen based on time of day and ambient conditions to improve readability and reduce eyestrain Oxunaqlılığı artırmaq və göz yorğunluğu azaltmaq üçün ekranınızı günün saatına və mühit şərtlərinə görə optimallaşdırın
live_display_low_power_summary Adjust display for lowest power consumption without degradation Ekranda xarablaşma olmadan ekranı ən aşağı enerji istehlakı üçün nizamlayın
live_display_enhance_color_title Enhance colors Rəngləri artır
live_display_color_profile_standard_title Standard Standard
live_display_color_profile_srgb_title sRGB sRGB
adj_intensity_title Intensity Sıxlıq
hardware_keys_action_in_app_search In-app search Tətbiq daxili axtarış
home_answer_call_summary Answer incoming calls by pressing the home button Gələn zəngləri əsas ekran düyməsinə basaraq cavabla