Key English Gaelic
loading Loading… ’Ga luchdadh…
dlg_ok OK Ceart ma-thà
cancel Cancel Sguir dheth
add Add Cuir ris
choose_app Choose app Tagh aplacaid
reset Reset Ath-shuidhich
advanced Advanced Adhartach
settings Settings Roghainnean
name Name Ainm
back Back Air ais
finish Finish Crìochnaich
next Next Air adhart
on On Air
off Off Dheth
yes Yes Tha
no No Chan eil
search Search Lorg
disabled Disabled À comas
enabled Enabled An comas
privacy_settings_title Privacy Prìobhaideachd