Key English Croatian
summary_empty
privacy_settings_title Privacy Privatnost
privacy_settings_category LineageOS
privacy_guard_switch_label Enable Privacy Guard Omogući zaštitu privatnosti
privacy_guard_dlg_title Enable Privacy Guard? Omogućiti zaštitu privatnosti?
privacy_guard_dlg_text When Privacy Guard is enabled, the app will not be able to access personal data such as contacts, messages or call logs. Kada je zaštita privatnosti omogućena, aplikacija neće moći pristupiti osobnim podacima kao što su kontakti, poruke i zapisi poziva.
privacy_guard_dlg_system_app_text When enabling Privacy Guard for a built-in app, the app will not be able to access or provide personal data. This may cause other apps to misbehave. Prilikom omogućivanja zaštite privatnosti za ugrađene aplikacije, aplikacija neće moći pristupiti ili dati osobne podatke. To može uzrokovati neočekivano ponašanje ostalih aplikacija.
privacy_guard_default_title Enabled by default Omogućeno po zadanom
privacy_guard_manager_summary Manage which apps have access to your personal data Upravljanje koje aplikacije imaju pristup vašim osobnim podacima
privacy_guard_no_user_apps No apps are installed Nema instaliranih aplikacija
privacy_guard_help_title Help Pomoć
privacy_guard_reset_title Reset Poništi
privacy_guard_reset_text Reset permissions? Poništiti dopuštenja?
privacy_guard_help_text In this screen you can choose which apps Privacy Guard should be active for by simply tapping on them. Selected apps will not be able to access your personal data such as contacts, messages or call logs. Long pressing an app's entry opens its app details screen.

Built-in apps are not shown by default but can be revealed by selecting the respective menu option.
U ovom zaslonu možete odabrati koja aplikacija zaštite privatnosti treba biti aktivna s jednostavnim dodirom. Odabrane aplikacije neće moći pristupiti tvojim osobnim podacima, kao što su kontakti, poruke ili zapis poziva. Dugim pritiskom pri ulasku otvaraju se detalji za tu aplikaciju.

Ugrađene aplikacije nisu prikazane po zadanom, ali može biti podešeno izborom odgovarajućih opcija u izborniku.
privacy_guard_manager_show_system_apps Show built-in apps Prikaži ugrađene aplikacije
privacy_guard_advanced_settings_title Advanced Napredno
privacy_guard_notification_title Show notification Prikaži obavijest
channel_light_settings_id light_settings
edit_light_settings Edit light settings Uređivanje postavki svjetla
pulse_speed_title Pulse length and speed Dužina i brzina pulsiranja