Key English Croatian
yes Yes Da
wireless_networks_settings_title Wireless & networks Bežično & mreže
weather_settings_title Weather Vrijeme
weather_settings_temp_units_title Temperature unit Jedinica temperature
weather_settings_temp_fahrenheit Fahrenheit Fahrenheit
weather_settings_temp_celsius Celsius Celzij
weather_settings_providers_title Providers Pružatelji
weather_settings_provider_url https://download.lineageos.org/extras
weather_settings_no_services_summary Install a weather provider to receive weather updates Instalirajte davatelja vremenske prognoze za primanje ažuriranja vremenske prognoze
weather_settings_no_services_prompt No weather provider services installed Nema instaliranih usluga davatelja vremenske prognoze
weather_settings_keyword weather vrijeme
weather_settings_general_settings_title General Općenito
weather_settings_button Provider settings Postavke davatelja
weather_settings_add_weather_provider Add weather provider Dodaj pružatelja vremenske prognoze
weather_settings_activity_not_found Unable to launch the settings menu of this provider Nije moguće otvoriti izbornik postavki ovog davatelja usluga
volume_override_summary Set to %1$s/%2$s Postavi na %1$s/%2$s
volume_answer_call_title Answer call Odgovori na poziv
volume_answer_call_summary Answer incoming calls by pressing the volume buttons Odgovori na dolazne pozive pritiskom na tipke za podešavanje glasnoće
volbtn_music_controls_title Control playback Kontrola reprodukcije
volbtn_music_controls_summary Seek music tracks by long pressing the volume keys while the display is off Preskačite pjesme dugim pritiskom gumba za glasnoću kad je zaslon isključen