Key English Polish
lineageparts_title LineageOS Settings Ustawienia LineageOS
loading Loading… Ładowanie…
dlg_ok OK OK
cancel Cancel Anuluj
add Add Dodaj
choose_app Choose app Wybierz aplikację
reset Reset Resetuj
advanced Advanced Zaawansowane
settings Settings Ustawienia
name Name Nazwa
back Back Wróć
finish Finish Zakończ
next Next Dalej
on On Włączone
off Off Wyłączone
yes Yes Tak
no No Nie
search Search Szukaj
search_menu Search settings Ustawienia wyszukiwania
disabled Disabled Wyłączone