Key English Finnish
app_name Recorder Nauhoitus
share Share Jaa
stop Stop Lopeta
play Play Toista
delete Delete Poista
cancel Cancel Peruuta
delete_title Deleting record Poistetaan nauhoitusta
delete_message Are you sure you want to delete %1$s? This cannot be undone Oletko varma, että haluat poistaa %1$s? Toimintoa ei voi peruuttaa
date_format %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s
sound_notification_title Sound Recorder Ääninauhuri
sound_notification_message Audio length: %1$s Äänen kesto: %1$s
sound_recording_title_working Recording Nauhoitetaan
sound_last_title Last record Viimeisin nauhoitus
sound_channel_title Sound recording Ääninauhuri
sound_channel_desc Persistent notification when recording sound and notification after it is complete Jatkuva ilmoitus äänen tallentamisesta ja ilmoitus kun se on valmis
screen_audio_message_on Audio from the microphone will be included in the video Mikrofonin ääni sisällytetään videoon
screen_audio_message_off Audio from microphone won't be included in the video Mikrofonin ääntä ei sisällytetä videoon
screen_audio_message_disabled It's not possible to change this setting while recording the screen Tätä asetusta ei voi muuttaa nauhoittaessa näyttöä
screen_audio_warning_button_ask Ask Kysy
screen_insufficient_storage Insufficient storage Muisti ei riitä