Key English Croatian
date_format %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s
delete_message Are you sure you want to delete %1$s? This cannot be undone Jeste li sigurni da želite izbrisati %1$s? To ne možete poništiti.
screen_audio_warning_button_ask Ask Pitaj
dialog_permissions_ask Ask again Pitaj ponovno
screen_audio_message_off Audio from microphone won't be included in the video Zvuk iz mikrofona neće biti uključen u videozapisu.
screen_audio_message_on Audio from the microphone will be included in the video Zvuk iz mikrofona bit će uključen u videozapisu.
sound_notification_message Audio length: %1$s Duljina audiozapisa: %1$s
cancel Cancel Odustani
screen_last_message Date: %1$s
Duration: %2$d seconds
Datum: %1$s
Trajanje: %2$d s
delete Delete Izbriši
delete_title Deleting record Brisanje zapisa
dialog_permissions_dismiss Dismiss Odbaci
screen_insufficient_storage Insufficient storage Nedovoljno prostora
screen_audio_message_disabled It's not possible to change this setting while recording the screen Nije moguće promijeniti tu postavku tijekom snimanja zaslona
sound_last_title Last record Posljednji zapis
screen_last_title Last record Posljednji zapis
screen_not_enough_storage Not enough storage available Nema dovoljno raspoloživog prostora
screen_overlay_channel_desc Notification showing screen recording is ready to start Prikaži obavijest, da je snimanje zaslona spremno započeti
dialog_permissions_title Permissions Dopuštenja
sound_channel_desc Persistent notification when recording sound and notification after it is complete Stalna obavijest pri snimanju zvuka i obavijest kad završi