Key English Turkish
app_name Recorder Kaydedici
share Share Paylaş
stop Stop Durdur
play Play Oynat
delete Delete Sil
cancel Cancel İptal
delete_title Deleting record Kayıt siliniyor
delete_message Are you sure you want to delete %1$s? This cannot be undone %1$s silmek istediğinizden emin misiniz? Bu geri alınamaz
date_format %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s
sound_notification_title Sound Recorder Ses Kaydedici
sound_notification_message Audio length: %1$s Ses uzunluğu: %1$s
sound_recording_title_working Recording Kaydediliyor
sound_last_title Last record Son kayıt
sound_channel_title Sound recording Ses kaydı
sound_channel_desc Persistent notification when recording sound and notification after it is complete Ses kaydedilirken kalıcı bildirim göster ve tamamlandıktan sonra bildirim göster
screen_audio_message_on Audio from the microphone will be included in the video Mikrofondaki ses videoya dahil edilecek
screen_audio_message_off Audio from microphone won't be included in the video Mikrofondan gelen ses videoya dahil edilmeyecek
screen_audio_message_disabled It's not possible to change this setting while recording the screen Ekranı kaydederken bu ayarı değiştirmek mümkün değildir
screen_audio_warning_button_ask Ask Sor
screen_insufficient_storage Insufficient storage Yetersiz depolama