Key English Turkish
screen_notification_message Video length: %s Video uzunluğu: %s
stop Stop Durdur
sound_channel_title Sound recording Ses kaydı
sound_notification_title Sound Recorder Ses Kaydedici
share Share Paylaş
screen_channel_title Screen recording Ekran kaydı
screen_settings_title Screen recorder settings Ekran kaydedici ayarları
screen_recording_message Screen is being recorded… Ekran kaydediliyor…
screen_notification_title Screen Recorder Ekran Kaydedici
snack_permissions_no_permission Required permissions were denied, enable them from Settings app to start recording Gerekli izinler reddedildi, kayda başlamak için bunları Ayarlar uygulamasından etkinleştirin
sound_recording_title_working Recording Kaydediliyor
dialog_permissions_storage_phone Recorder needs storage access to save recorded files and phone status access to prevent this app from recording while you're calling Kaydedici, dosyaları saklamak için depolama erişimine ve arama esnasında bu uygulamanın kayıt yapmasını engellemek için telefon durum erişimine ihtiyacı var
dialog_permissions_storage Recorder needs storage access to save recorded files Kaydedici kayıtları saklamak için depolama erişimi iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_phone Recorder needs phone status access to prevent this app from recording while you're calling Arama esnasında bu uygulamanın kayıt yapmasını önlemek için kaydedicinin telefon durumu erişimine ihtiyacı var
dialog_permissions_mic_storage_phone Recorder needs microphone permission to record audio, storage access to save recorded files and phone status access to prevent this app from recording while you're calling Kaydedici, ses kaydetmek için mikrofon iznine, kayıtlı dosyaları saklamak için depolama erişimine ve telefon görüşmesi yaparken bu uygulamanın kayıt yapmasını önlemek için telefon durumu erişimine ihtiyaç duyar
dialog_permissions_mic_storage Recorder needs microphone permission to record audio and storage access to save recorded files Kaydedici ses kaydetmek için mikrofon iznine ve kaydedilmiş dosyaları saklamak için depolama erişimi iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_mic_phone Recorder needs microphone permission to record audio and phone status access to prevent this app from recording while you're calling Kaydedici, arama esnasında kayıt yapmayı önlemek için mikrofon iznine ve telefon durumu erişimine ihtiyaç duyar
dialog_permissions_mic Recorder needs microphone permission to record audio Kaydedici ses kaydetmek için mikrofon iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_overlay Recorder needs "Draw over other apps" permission to record your screen. Press allow, enable the permission in the settings and come back to Recorder Kaydedici, ekranınızı kaydetmek için "Diğer uygulamalar üzerinde görüntüle" iznine ihtiyaç duyar. İzin ver tuşuna basın, ayarların izinlerini etkinleştirin ve Kaydediciye geri dönün
app_name Recorder Kaydedici