Key English Turkish
screen_channel_desc Persistent notification when recording the screen and notification after it is complete Ekran kaydedilirken kalıcı bildirim göster ve tamamlandıktan sonra bildirim göster
play Play Oynat
screen_overlay_notif_message Press the record button when you're ready to start Başlamaya hazır olduğunuzda kayıt düğmesine basın
screen_overlay_notif_title Ready to record Kayıt yapmaya hazır
screen_overlay_channel_title Ready to record screen Ekran kaydetmek için hazır
screen_notification_message_done Ready to share Paylaşmak için hazır
main_screen_action Record screen Ekranı kaydet
main_sound_action Record sound Ses kaydet
app_name Recorder Kaydedici
dialog_permissions_overlay Recorder needs "Draw over other apps" permission to record your screen. Press allow, enable the permission in the settings and come back to Recorder Kaydedici, ekranınızı kaydetmek için "Diğer uygulamalar üzerinde görüntüle" iznine ihtiyaç duyar. İzin ver tuşuna basın, ayarların izinlerini etkinleştirin ve Kaydediciye geri dönün
dialog_permissions_mic Recorder needs microphone permission to record audio Kaydedici ses kaydetmek için mikrofon iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_mic_phone Recorder needs microphone permission to record audio and phone status access to prevent this app from recording while you're calling Kaydedici, arama esnasında kayıt yapmayı önlemek için mikrofon iznine ve telefon durumu erişimine ihtiyaç duyar
dialog_permissions_mic_storage Recorder needs microphone permission to record audio and storage access to save recorded files Kaydedici ses kaydetmek için mikrofon iznine ve kaydedilmiş dosyaları saklamak için depolama erişimi iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_mic_storage_phone Recorder needs microphone permission to record audio, storage access to save recorded files and phone status access to prevent this app from recording while you're calling Kaydedici, ses kaydetmek için mikrofon iznine, kayıtlı dosyaları saklamak için depolama erişimine ve telefon görüşmesi yaparken bu uygulamanın kayıt yapmasını önlemek için telefon durumu erişimine ihtiyaç duyar
dialog_permissions_phone Recorder needs phone status access to prevent this app from recording while you're calling Arama esnasında bu uygulamanın kayıt yapmasını önlemek için kaydedicinin telefon durumu erişimine ihtiyacı var
dialog_permissions_storage Recorder needs storage access to save recorded files Kaydedici kayıtları saklamak için depolama erişimi iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_storage_phone Recorder needs storage access to save recorded files and phone status access to prevent this app from recording while you're calling Kaydedici, dosyaları saklamak için depolama erişimine ve arama esnasında bu uygulamanın kayıt yapmasını engellemek için telefon durum erişimine ihtiyacı var
sound_recording_title_working Recording Kaydediliyor
snack_permissions_no_permission Required permissions were denied, enable them from Settings app to start recording Gerekli izinler reddedildi, kayda başlamak için bunları Ayarlar uygulamasından etkinleştirin
screen_notification_title Screen Recorder Ekran Kaydedici