Key English Turkish
delete_message Are you sure you want to delete %1$s? This cannot be undone %1$s silmek istediğinizden emin misiniz? Bu geri alınamaz
date_format %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s
dialog_permissions_phone Recorder needs phone status access to prevent this app from recording while you're calling Arama esnasında bu uygulamanın kayıt yapmasını önlemek için kaydedicinin telefon durumu erişimine ihtiyacı var
screen_overlay_notif_message Press the record button when you're ready to start Başlamaya hazır olduğunuzda kayıt düğmesine basın
stop Stop Durdur
screen_notification_title Screen Recorder Ekran Kaydedici
screen_settings_title Screen recorder settings Ekran kaydedici ayarları
screen_channel_desc Persistent notification when recording the screen and notification after it is complete Ekran kaydedilirken kalıcı bildirim göster ve tamamlandıktan sonra bildirim göster
screen_recording_message Screen is being recorded… Ekran kaydediliyor…
screen_overlay_channel_title Ready to record screen Ekran kaydetmek için hazır
screen_channel_title Screen recording Ekran kaydı
screen_overlay_channel_desc Notification showing screen recording is ready to start Ekran kaydını gösteren bildirim başlatmaya hazır
screen_audio_message_disabled It's not possible to change this setting while recording the screen Ekranı kaydederken bu ayarı değiştirmek mümkün değildir
main_screen_action Record screen Ekranı kaydet
snack_permissions_no_permission Required permissions were denied, enable them from Settings app to start recording Gerekli izinler reddedildi, kayda başlamak için bunları Ayarlar uygulamasından etkinleştirin
app_name Recorder Kaydedici
dialog_permissions_storage Recorder needs storage access to save recorded files Kaydedici kayıtları saklamak için depolama erişimi iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_mic Recorder needs microphone permission to record audio Kaydedici ses kaydetmek için mikrofon iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_mic_storage Recorder needs microphone permission to record audio and storage access to save recorded files Kaydedici ses kaydetmek için mikrofon iznine ve kaydedilmiş dosyaları saklamak için depolama erişimi iznine ihtiyaç duyuyor
dialog_permissions_mic_phone Recorder needs microphone permission to record audio and phone status access to prevent this app from recording while you're calling Kaydedici, arama esnasında kayıt yapmayı önlemek için mikrofon iznine ve telefon durumu erişimine ihtiyaç duyar