Key English Albanian
skip Skip Jo tani
app_name Setup Wizard Asistenti i Konfigurimit
data_sim_name SIM <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g> SIM <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g>
next Next Vazhdo
loading Just a sec… Një sekondë…
setup_mobile_data_emergency_only Emergency calls only Vetëm thirrjet emergjente
done Done Mbarova
setup_current_date Current date Data