Key English Albanian
app_name Setup Wizard Asistenti i Konfigurimit
loading Just a sec… Një sekondë…