Key English Albanian
loading Just a sec… Një sekondë…
app_name Setup Wizard Asistenti i Konfigurimit