Key English Albanian
emergency_call Emergency call Thirrje emergjente
next Next Vazhdo
setup_mobile_data_emergency_only Emergency calls only Vetëm thirrjet emergjente
setup_wifi Select Wi-Fi Zgjidh Wi-Fi
settings_lockscreen_setup_title Select screen lock type Zgjidh mënyrën e bllokimit të ekranit
settings_fingerprint_setup_title Select backup screen lock type Zgjidh mënyrën rezervë të bllokimit të ekranit
setup_choose_data_sim Choose a SIM for data Zgjidh një kartë SIM për internet
setup_unlock Unlock Zhblloko