Key English Welsh
menu_changelog_url https://gitlab.e.foundation/e/os/releases/-/releases/v<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="build_version">%1$s</xliff:g>-pie
menu_ab_perf_mode Prioritize update process Blaenoriaethu'r broses diweddaru
snack_updates_found New updates found Mae yna ddiweddariad(au) newydd
snack_no_updates_found No new updates found Ni chanfuwyd diweddariadau newydd
snack_updates_check_failed The update check failed. Please check your internet connection and try again later. Methodd gwiriad y diweddariad. Gwiria dy gysylltiad â'r rhwydwaith a rhoi cynnig arall arni.
snack_download_failed The download failed. Please check your internet connection and try again later. Methodd y lawrlwytho. Gwiria dy gysylltiad â'r rhwydwaith a rhoi cynnig arall arni.
snack_download_verification_failed The update verification failed. Methodd dilysiad y diweddariad.
snack_download_verified Download completed. Lawrlwytho wedi cwblhau.
snack_update_not_installable This update can't be installed on top of the current build. Ni ellir gosod y diweddariad hwn ar ben yr adeiledd cyfredol.
header_title_text /e/OS
%1$s
/e/OS
%1$s
header_android_version Android <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="version" example="7.1.2">%1$s</xliff:g> Android <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="version" example="7.1.2">%1$s</xliff:g>
header_last_updates_check Last checked: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>) Gwiriwyd diwethaf: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date" example="1 January 1970">%1$s</xliff:g> (<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="time" example="01:23">%2$s</xliff:g>)
list_build_version /e/OS <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> /e/OS <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g>
list_build_version_date /e/OS <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g> /e/OS <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="version" example="14.1">%1$s</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date" example="July 11, 2017">%2$s</xliff:g>
list_download_progress_new <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> of <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> • <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> o <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> • <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="percentage" example="56">%3$s</xliff:g>
list_download_progress_eta_new <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> of <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> o <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="eta" example="3 minutes left">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g>
list_verifying_update Verifying update Yn dilysu'r diweddariad
list_no_updates No new updates found. To manually check for new updates, use the Refresh button. Ni chanfuwyd diweddariadau newydd. I wirio am ddiweddariadau newydd dy hun, defnyddia'r botwm ail-lwytho.
action_download Download Lawrlwytho
action_pause Pause Seibio