Key English Albanian
wallpaper_set_fail Couldn't set image as wallpaper Nuk mundi të vendoste imazhin si imazh sfondi.
number_of_items_selected %1$d selected Të përzgjedhur: %1$d
announce_selection Selected <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="label" example="Wallpaper 3 of 10">%1$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="LABEL">%1$s</xliff:g> u përzgjodh