Key English Tagalog
wallpaper_instructions Set wallpaper Itakda ang wallpaper
image_load_fail Coudn't load image Hindi ma-load ang larawan
wallpaper_load_fail Couldn't load image as wallpaper Hindi ma-load ang larawan bilang wallpaper
wallpaper_set_fail Couldn't set image as wallpaper Hindi maitakda ang larawan bilang wallpaper
number_of_items_selected %1$d selected %1$d ang napili
wallpaper_accessibility_name Wallpaper %1$d of %2$d Wallpaper %1$d ng %2$d
announce_selection Selected <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="label" example="Wallpaper 3 of 10">%1$s</xliff:g> Napili ang <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="LABEL">%1$s</xliff:g>
wallpaper_delete Delete Tanggalin
pick_image My photos Aking mga larawan
pick_wallpaper Wallpapers Mga Wallpaper
crop_wallpaper Crop wallpaper I-crop ang wallpaper
which_wallpaper_option_home_screen Home screen
which_wallpaper_option_lock_screen Lock screen
which_wallpaper_option_home_screen_and_lock_screen Home screen and lock screen