Key English Turkish
standalone_app_label Calendar
app_label Calendar Takvim
what_label What Ne
where_label Where Yer
when_label When Ne zaman
timezone_label Time zone Saat dilimi
attendees_label Guests Davetliler
today Today Bugün
tomorrow Tomorrow Yarın
today_at_time_fmt Today at <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="time_interval">%s</xliff:g> Bugün şu saatler arasında: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIME_INTERVAL">%s</xliff:g>
tomorrow_at_time_fmt Tomorrow at <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="time_interval">%s</xliff:g> Yarın şu saatler arasında: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIME_INTERVAL">%s</xliff:g>
date_time_fmt <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date">%1$s</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="time_interval">%2$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date">%1$s</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="time_interval">%2$s</xliff:g>
repeats_label Repetition Tekrar
no_title_label (No title) (Başlıksız)
Nminutes 1 minute Bu 1 dakikalık hatırlatmanın etiketidir.
Nmins 1 min 1 dakika
Nhours 1 hour 1 saat
Ndays 1 day 1 gün
weekN week <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count">%d</xliff:g> Tüm hafta değerleri için yılın haftasını görüntüleme etiketi [CHAR LIMIT = 16]
calendar_refresh Refresh Yenile