Key English Turkish
app_label Calendar Takvim
date_time_fmt <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date">%1$s</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="time_interval">%2$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date">%1$s</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="time_interval">%2$s</xliff:g>
Nminutes 1 minute Bu 1 dakikalık hatırlatmanın etiketidir.
Nmins 1 min 1 dakika
weekN week <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count">%d</xliff:g> Tüm hafta değerleri için yılın haftasını görüntüleme etiketi [CHAR LIMIT = 16]
menu_preferences Settings Ayarlar
loading Loading… Yükleniyor…
search_title Search my calendars Takvimlerimde arama
preferences_about_title About Hakkında
preferences_build_version Build version Derleme sürümü
source_code Source Kaynak kod
gadget_title Calendar Takvim
recurrence_interval_daily Every <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count">%d</xliff:g> day Her <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT">%d</xliff:g> günde bir
recurrence_interval_weekly Every <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count">%d</xliff:g> week Her <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT">%d</xliff:g> haftada bir
recurrence_interval_monthly Every <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count">%d</xliff:g> month Her <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT">%d</xliff:g> ayda bir
recurrence_interval_yearly Every <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count">%d</xliff:g> year Her <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT">%d</xliff:g> yılda bir
recurrence_end_count For <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="event_count">%d</xliff:g> event <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="EVENT_COUNT">%d</xliff:g> etkinlik için
preferences_about_app Calendar is forked from Etar-Calendar Takvim Etar-Takvim'den çatallandı
preferences_authors Authors Yazarlar
preferences_source_code Source code Kaynak kodu