Key English Azerbaijani
app_name Camera Camera
action_settings Settings Parametrlər
action_popup Popup settings Popup parametrləri
intro_ok OK (This message won't show again) OK (Bu mesaj bir daha göstərilməyəcək)
on On
off Off Bağla
choose_save_location Choose save location: Saxlanc yeri seçin:
clear_folder_history Clear folder history Qovluq tarixini silin
clear_folder_history_question Clear folder history? Qovluq tarixi silinsin?
choose_another_folder Choose another folder Başqa qovluq seçin
changed_save_location Changed save location to: Saxlanma yeri dəyişdirildi:
stopped_recording_video Stopped recording video Video qeydi dayandı
repeats_to_go repeats to go təkrar gediş
failed_to_reconnect_camera Failed to reconnect to camera Kameraya qoşulmaq mümkün olmadı
video_may_be_corrupted Error, video file may be corrupted Səhv, video faylı zədələnə bilər
not_supported not supported on your device Sizin cihazınızda dəstəklənmir
video_error_unknown Unknown error, video halted Naməlum səhv, video dayandı
video_error_server_died Server died, video halted Server ölüb, video dayandı
video_max_duration Video reached max duration Video max uzunluğa çatdı
video_max_filesize Video reached max file size Video max ölçüyə çatdı