Key English Czech
certificate_notification_connection_security Connection security Zabezpečení připojení
certificate_notification_user_interaction Please review the certificate Zkontrolujte prosím certifikát
service_rejected_temporarily Certificate temporarily rejected
trust_certificate_unknown_certificate_found cert4android has encountered an unknown certificate. Do you want to trust it? cert4android nalezl neznámý certifikát. Chcete mu důvěřovat?
trust_certificate_x509_certificate_details X509 certificate details detaily X509 certifikátu
trust_certificate_issued_for Issued for Vystaven pro
trust_certificate_issued_by Issued by Vystavil
trust_certificate_validity_period Validity period Období platnosti
trust_certificate_validity_period_value %1$s – %2$s (will not be enforced) %1$s – %2$s (nebude vynuceno)
trust_certificate_fingerprints Fingerprints Otisky
trust_certificate_fingerprint_verified I have manually verified the whole fingerprint. Celý otisk byl mnou manuálně ověřen.
trust_certificate_accept Accept Přijmout
trust_certificate_reject Reject Zamítnout
trust_certificate_reset_info You can reset all custom certificates in the app settings. Všechny vlastní certifikáty lze resetovat v nastavení aplikace.