Key English Czech
certificate_notification_connection_security Connection security Zabezpečení připojení
trust_certificate_unknown_certificate_found cert4android has encountered an unknown certificate. Do you want to trust it? cert4android nalezl neznámý certifikát. Chcete mu důvěřovat?