Key English Basque
certificate_notification_connection_security Connection security Konexioaren segurtasuna
certificate_notification_user_interaction Please review the certificate Berrikusi ziurtagiria
service_rejected_temporarily Certificate temporarily rejected Ziurtagiria aldi baterako errefusatuta
trust_certificate_unknown_certificate_found cert4android has encountered an unknown certificate. Do you want to trust it? cert4android aplikazioak ziurtagiri ezezagun bat aurkitu du. Fidagarritzat jo nahi duzu?
trust_certificate_x509_certificate_details X509 certificate details X509 ziurtagiriaren xehetasunak
trust_certificate_issued_for Issued for Norentzat egina:
trust_certificate_issued_by Issued by Nork egina:
trust_certificate_validity_period Validity period Balio-epea
trust_certificate_validity_period_value %1$s – %2$s (will not be enforced) %1$s – %2$s (ez da aplikatuko)
trust_certificate_fingerprints Fingerprints Hatz-markak
trust_certificate_fingerprint_verified I have manually verified the whole fingerprint. Eskuz egiaztatu dut hatz-marka osoa.
trust_certificate_accept Accept Onartu
trust_certificate_reject Reject Ukatu
trust_certificate_reset_info You can reset all custom certificates in the app settings. Ziurtagiri pertsonalizatu guztiak berrezarri ditzakezu aplikazioaren konfigurazioan.