Key English Galician
certificate_notification_connection_security Connection security Seguridade da conexión
trust_certificate_unknown_certificate_found cert4android has encountered an unknown certificate. Do you want to trust it? cert4android atopou un certificado descoñecido. Quere confiar nel?