Key English Dutch
certificate_notification_connection_security Connection security Verbinding beveiliging
certificate_notification_user_interaction Please review the certificate Controleer de certificaten a.u.b.
service_rejected_temporarily Certificate temporarily rejected Certificaat tijdelijk afgewezen
trust_certificate_unknown_certificate_found cert4android has encountered an unknown certificate. Do you want to trust it? cert4android is benaderd door een onbekend certificaat. Wilt u dit vertrouwen?
trust_certificate_x509_certificate_details X509 certificate details X509 certificaat details
trust_certificate_issued_for Issued for afgegeven voor
trust_certificate_issued_by Issued by afgegeven door
trust_certificate_validity_period Validity period Geldigheidsduur
trust_certificate_validity_period_value %1$s – %2$s (will not be enforced) %1$s – %2$s (wordt niet afgedwongen)
trust_certificate_fingerprints Fingerprints Vingerafdrukken
trust_certificate_fingerprint_verified I have manually verified the whole fingerprint. Ik heb handmatig de gehele vingerafdruk gecontroleerd.
trust_certificate_accept Accept Accepteren
trust_certificate_reject Reject Afwijzen
trust_certificate_reset_info You can reset all custom certificates in the app settings. U kan de bewerkte certificaten bij de app instellingen herstellen.