Key English Dutch
certificate_notification_connection_security Connection security Verbinding beveiliging
trust_certificate_unknown_certificate_found cert4android has encountered an unknown certificate. Do you want to trust it? cert4android is benaderd door een onbekend certificaat. Wilt u dit vertrouwen?