Key English Ukrainian
certificate_notification_connection_security Connection security Безпека з'єднання
certificate_notification_user_interaction Please review the certificate Будь ласка, огляньте сертифікат
service_rejected_temporarily Certificate temporarily rejected Сертифікат тимчасово відхилено
trust_certificate_unknown_certificate_found cert4android has encountered an unknown certificate. Do you want to trust it? cert4android зіткнувся з невідомим сертифікатом. Чи довіряти йому?
trust_certificate_x509_certificate_details X509 certificate details Подробиці сертифікату X509
trust_certificate_issued_for Issued for Видано для
trust_certificate_issued_by Issued by Видано
trust_certificate_validity_period Validity period Термін дії
trust_certificate_validity_period_value %1$s – %2$s (will not be enforced) %1$s – %2$s (не буде виконано)
trust_certificate_fingerprints Fingerprints Відбитки
trust_certificate_fingerprint_verified I have manually verified the whole fingerprint. Я вручну перевірив весь відбиток.
trust_certificate_accept Accept Прийняти
trust_certificate_reject Reject Відхилити
trust_certificate_reset_info You can reset all custom certificates in the app settings. Ви можете скинути всі сертифікати користувача в налаштуваннях додатку.