Key English Danish
app_name Mail Mail
shortcuts_title Mail Accounts Mail Accounts
unread_widget_label Mail Unread Mail Unread
app_authors The K-9 Dog Walkers The K-9 Dog Walkers
app_copyright_fmt Copyright 2008-<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Portions Copyright 2006-<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">%s</xliff:g> the Android Open Source Project. Copyright 2008-<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Visse dele Copyright 2006-<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">%s</xliff:g> the Android Open Source Project.
source_code Source code Kildekode
app_license Apache License, Version 2.0 Apache licens, version 2.0
about_project_title Open Source Project Opensource Projekt
about_website_title Website Websted
user_forum_title User forum Bruger forum
about_fediverse_title Fediverse Fediverse
about_twitter_title Twitter Twitter
about_libraries Libraries Biblioteker
license License Licens
changelog_title Changelog Ændringslog
changelog_loading_error Couldn't load the changelog. Kunne ikke indlæse ændringsloggen.
changelog_version_title Version %s Version %s
changelog_recent_changes_title What's new Hvad er nyt
changelog_show_recent_changes Show recent changes when app was updated Vis ændringer efter opdatering
changelog_snackbar_text Find out what's new in this release Find ud af hvad der er nyt i denne version