Key English Swedish
app_name Mail Mail
shortcuts_title Mail Accounts Mail Accounts
unread_widget_label Mail Unread Mail Unread
app_authors The K-9 Dog Walkers The K-9 Dog Walkers
app_copyright_fmt Copyright 2008-<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Portions Copyright 2006-<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">%s</xliff:g> the Android Open Source Project. Copyright 2008-<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Vissa delar har Copyright 2006-<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">%s</xliff:g> Android Open Source Project.
source_code Source code Källkod
app_license Apache License, Version 2.0 Apache License, Version 2.0
about_project_title Open Source Project Projekt med öppen källkod
about_website_title Website Webbplats
user_forum_title User forum Användarforum
about_fediverse_title Fediverse Fediversum
about_twitter_title Twitter Twitter
about_libraries Libraries Bibliotek
license License Licens
changelog_title Changelog Ändringslogg
changelog_loading_error Couldn't load the changelog. Det gick inte att läsa in ändringsloggen.
changelog_version_title Version %s Version %s
changelog_recent_changes_title What's new Vad är nytt
changelog_show_recent_changes Show recent changes when app was updated Visa senaste ändringar när appen uppdaterades
changelog_snackbar_text Find out what's new in this release Ta reda på vad som är nytt i denna utgåva