Key English Czech
blocking_manager_call_control_summary Automatically filter your calls and messages in one convenient place! Community IQ™ allows you to prevent unwanted messages from community known spammers Automatické filtrování hovorů a zpráv na jednom místě. Community IQ™ poskytuje ochranu před nevyžádanými zprávami od komunitou označených spammerů.
compose_scheduled_future Selected time must be in the future! Vybraný čas musí teprve nastat (musí být v budoucnu).