Key English Polish
app_name Message
title_qksms_plus QKSMS+
shortcut_compose_long_label New conversation Nowa rozmowa
shortcut_compose_short_label Compose Napisz
shortcut_compose_disabled_message Shortcut disabled Skrót wyłączony
title_archived Archived Archiwum
title_settings Settings Ustawienia
title_notification_prefs Notifications Powiadomienia
title_conversations Search inbox… Przeszukaj skrzynkę odbiorczą…
title_compose Type a name or number Nowa wiadomość
setup_skip Skip Pomiń
setup_next Continue Kontynuuj
menu_call Call Zadzwoń
menu_info Details Szczegóły
menu_save Save to gallery Zapisz w galerii
main_drawer_open_cd Open navigation drawer Otwórz panel nawigacyjny
main_title_selected %d selected %d wybrano
main_menu_clear Clear Wyczyść
main_menu_archive Archive Archiwizuj
main_menu_unarchive Unarchive Przywróć