Key English Norwegian Bokmål
app_name Notes Notater
no_notes No notes yet Ingen notater enda
label_all_notes All notes Alle notater
label_favorites Favorites Favoritter
action_create New note Nytt notat
action_settings Settings Innstillinger
action_trashbin Deleted notes Slettede notat
action_search Search Søk
action_create_save Save Lagre
simple_cancel Cancel Avbryt
simple_edit Edit Rediger
action_edit_save Save Lagre
action_edit_saving Saving … Lagrer …
action_edit_saved Saved Lagret
simple_about About Om
simple_bold Bold Uthevet
simple_link Link Lenke
simple_italic Italic Italic
action_select_note Select note Velg notat
action_note_deleted Note deleted Notat slettet