Key English Danish
app_name Tasks Tasks
menu_add_task Add task Tilføj opgave
menu_add_task_condensed Add Tilføj
menu_show_completed Show completed tasks Vis afsluttede opgaver
menu_show_completed_condensed Show completed tasks Vis afsluttede opgaver
menu_sync_now Refresh Opdater
menu_sync_now_condensed Refresh Opdater
menu_search_hint Search Søg
toast_task_created "%1s" created. "%1s" tilføjet.
toast_task_completed "%1s" completed. "%1s" afsluttet.
toast_task_uncompleted "%1s" reopened. "%1s" genåbnet.
toast_x_removed "%1s" removed. "%1s" fjernet.
task_group_title_list Tasks Opgaver
task_group_title_start Tasks starting Opgaver starter
task_group_title_due Tasks due Forfaldne opgaver
task_group_title_priority Task priority Opgaveprioritet
task_group_title_progress Task progress Opgave fremskridt
task_group_title_default Tasks Opgaver
quick_add_task_created Task created Opgave oprettet
initial_local_task_list_name My tasks Mine opgaver