Key English Danish
dashclock_widget_title_start_expanded %1$s starts - %2$s %1$s starter - %2$s
dashclock_widget_title_start_expanded_allday %1$s starts today %1$s starter i dag
dashclock_pref_displayed_task_title Displayed events Vis begivenheder
dashclock_pref_displayed_task_summary Select which events of tasks are displayed in the DashClock widget Vælg hvilke opgaver, der skal vises i dashlock-widgeten
dashclock_pref_displayed_task_dialog_title Events to display Begivenheder, der skal vises
dashclock_display_type_due due tasks due tasks
dashclock_display_type_start starting tasks startopgaver
dashclock_display_type_start_and_due starting and due tasks start og forfaldne opgaver
dashclock_display_type_all all alle
dashclock_display_type_pinned pinned tasks fastlagte opgaver
dashclock_preference_title Task DashClock Preferences Opgave DashClock-indstillinger
accept Accept Acceptere
now now nu
share_as_task Create Task Opret Opgave
opentasks_settings_notification_enable Notifications Underretninger
opentasks_settings_notification_signals_section_title Notification signals Meddelelsessignaler
opentasks_settings_notification_sound Sound Lyd
opentasks_settings_notification_vibrate Vibrate Vibrere
opentasks_settings_notification_lights Pulse light Pulslys
opentasks_share_footer Shared via OpenTasks Delt via OpenTasks